NLP mastercoach og businesscoach

lone lyngbye

nlp mastercoach og businesscoch

lone lyngbye

HVAD ER NLP?

Neuro Lingvistisk Programmering – i daglig tale NLP – er et mindset og en række værktøjer, som du kan bruge til at opnå bedre resultater i hverdagen, både privat og på arbejdspladsen.

Tanken bag NLP er, at vores tanker og følelser hænger sammen, og at vi selv er herre over, om vi vil ændre dem.

 Det betyder, at NLP kan bruges til at ændre din måde at tænke og agere på i forskellige situationer.

HVOR KOMMER NLP FRA?

NLP blev skabt i begyndelsen af 1970´erne af sprogforskeren John Grinder sammen med den psykologistuderende Richard Bandler. De besluttede at undersøge, hvordan succesfulde terapeuter bærer sig ad med at hjælpe andre til at skabe en positiv forandring.

Grinder og Bandler udvalgte tre terapeuter, som havde store resultater af deres arbejde:

  • Virginia Satir (familieterapi)
  • Fritz Perls (gestaltterapi) og
  • Milton Erickson (hypnoterapi)

Grinder og Bandler brugte deres observationer af de tre terapeuter til at skabe en række praktiske værktøjer, der kan hjælpe mennesker med at gennemføre en forandring og samtidig kommunikere respektfuldt og effektivt. 

Værktøjerne og det mindset der ligger bag, er det som vi i dag kender som NLP. 

NLP I COACHING

Jeg tager udgangspunkt i NLP i min coaching. Både det mindset der er i NLP og de meget praktiske værktøjer som Grinder og Bandler har udviklet giver store resultater. 

Se mere om coaching her.

HVORFOR NAVNET

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering

Neuro fordi det bygger på en viden om vores nervesystem og hjernen

Lingvistisk fordi det arbejder med vores sproglige forståelse

Programmering fordi den psykologiske retning antager, at vi ved hjælp af indre billeder og lyde, indre dialog og fornemmelser kan “programmere” os selv til at være enten ressourcefyldte eller drænede for energi ligesom vi kan ændre vores humør.